Корисни линкови

Корисни линкови:

Овде можете пронаћи корисне линкове у вези са српским језиком и књижевношћу, у оквиру којих издвајамо:

•Пројекат Растко: http://www.rastko.rs/ 

•Нм либрис:  https://www.facebook.com/nmlibris.elektronskeknjige

•Србософт:  https://www.facebook.com/Srbosoft/

•Институт за српски језик САНУ: http://www.isj.sanu.ac.rs/

•Етнографски музеј: http://etnografskimuzej.rs/

•Одељење језика и књижевности САНУ: https://www.sanu.ac.rs/organizacija/odeljenja/odeljenje-jezika-i-knjizevnosti/

•Музеј језика и писма у Тршићу: http://www.loznica.rs/OpstinaLoznica-Muzej-jezika-i-pisma-u-Tršiću_1520_cir

•Музеј српске православне цркве:  http://www.znanje.org/i/i25/05iv04/05iv0401/muzej.html

•Саборна црква – Музеј српске православне цркве:  http://www.saborna-crkva.com/index.php?option=com_content&task=view&id=196&Itemid=185

•Српска православна црква: http://www.spc.rs/

• Одељење за књижевност и језик Матице српске:http://www.maticasrpska.org.rs/category/naucna-odeljenja/odeljenje-za-knjizevnost-i-jezik/

• Међународни славистички центар (МСЦ): http://new.fil.bg.ac.rs/lang/sr/centri-i-instituti/medjunarodni-slavisticki-centar-msc/

•Академија наука и умјетности Републике Српске: http://www.anurs.org/

 Народна библиотека Србије: https://www.nb.rs/

•Библиотека Матице Српске: https://www.bms.rs/

•Библиотека САНУ: http://www.vi.sanu.ac.rs/Biblioteka/Biblioteka.aspx

•Универзитетска библиотека ,,Светозар Марковић“: http://www.unilib.rs/

•Библиотека Српске патријаршије: http://www.spc.rs/sr/biblioteka_srpske_patrijarshije_na_kosanchitshevom_vencu

•Библиотека Српске патријаршије: http://www.znanje.org/i/i25/05iv04/05iv0401/biblioteka.html

•Хиландарска библиотека: http://www.hilandar.info/strana.php?strana_id=194

•Доситејева задужбина: http://www.dositejeva-zaduzbina.rs/

•Вукова задужбина: http://vukova-zaduzbina.rs/

•Задужбина Иве Андрића: http://www.ivoandric.org.rs/

•Задужбина Милоша Црњанског: http://www.mcrnjanski.rs/

Приредила: Јована Крнета

Филолошки факултет